Implantabilní defibrilátory (ICD)

Implantabilní defibrilátory (ICD)

Při srdečním rytmu vyšším, jako 100 úderů za minutu hovoříme o tachykardii. Tachykardie může mít příčinu v „horní“ části srdce nad srdcovými komorami, proto se nazývá supraventrikulární tachykardie (SVT) nebo v srdcové komoře, a tehdy jde o komorovou tachykardii (VT). Toto je častější s přibývajícím věkem. Pacienti, kteří pociťují symptomy, si stěžují na palpitaci – bušení srdce, dýchavičnost, závratě a vynechávání srdečního rytmu. Pacienti často vnímají nepravidelný srdeční tep jako velmi nepříjemný. Pokud je srdeční frekvence příliš rychlá, může nastat ztráta vědomí. Při nedostatečném srdečním implantovatelném kardioverter-defibrilátor doručí elektrický šok, který přeruší tachykardii. Ztráta vědomí může nastat, pokud je srdeční frekvence příliš rychlá. Při život ohrožující tachykardii implantabilní kardioverter-defibrilátor, na základě sofistikovaných algoritmů, vyhodnotí o jakou arytmii jde a pokusí se ji ukončit sérií antitachykardických stimulů (ATP), a pokud ty nejsou účinné, doručí elektrický výboj, který tachykardii ukončí.

Při srdečním rytmu vyšším, jako 100 úderů za minutu hovoříme o tachykardii. Tachykardie může mít příčinu v „horní“ části srdce nad srdcovými komorami, proto se nazývá supraventrikulární tachykardie (SVT) nebo v srdcové komoře, a tehdy jde o komorovou tachykardii (VT). Toto je častější s přibývajícím věkem. Pacienti, kteří pociťují symptomy, si stěžují na palpitaci – bušení srdce, dýchavičnost, závratě a vynechávání srdečního rytmu. Pacienti často vnímají nepravidelný srdeční tep jako velmi nepříjemný. Pokud je srdeční frekvence příliš rychlá, může nastat ztráta vědomí. Při nedostatečném srdečním implantovatelném kardioverter-defibrilátor doručí elektrický šok, který přeruší tachykardii. Ztráta vědomí může nastat, pokud je srdeční frekvence příliš rychlá. Při život ohrožující tachykardii implantabilní kardioverter-defibrilátor, na základě sofistikovaných algoritmů, vyhodnotí o jakou arytmii jde a pokusí se ji ukončit sérií antitachykardických stimulů (ATP), a pokud ty nejsou účinné, doručí elektrický výboj, který tachykardii ukončí.

Intica 7

Intica 7

Už více než 50 let BIOTRONIK trvale vykazuje inovace a vynikající kvalitu ve všech svých komponentách. Dokonalost je jádrem naší mise a nadále nás inspiruje v zdokonalování celoživotní ochrany pacientů s ICD.
Řada Intica 7 ICD nabízí BIOTRONIK Home Monitoring®, ProMRI®, MRI AutoDetect, ShockReduct, DX Technology a CLS.

Už více než 50 let BIOTRONIK trvale vykazuje inovace a vynikající kvalitu ve všech svých komponentách. Dokonalost je jádrem naší mise a nadále nás inspiruje v zdokonalování celoživotní ochrany pacientů s ICD.
Řada Intica 7 ICD nabízí BIOTRONIK Home Monitoring®, ProMRI®, MRI AutoDetect, ShockReduct, DX Technology a CLS.

Zjednodušení přístupu k MRI

Zlepšení správy AF

Vyhýbání se nevhodným otřesům

Podpora fyziologické stimulace

Zjednodušení přístupu k MRI

Zlepšení správy AF

Vyhýbání se nevhodným otřesům

Podpora fyziologické stimulace

Rivacor 7

Rivacor 7

U pacientů s arytmiemi může být terapie ICD nevyhnutelnou léčbou, kde je nezbytné minimalizovat riziko a dlouhodobě zlepšovat kvalitu života. To je důvod, proč jsou zcela nové, menší a jednodušší systémy Rivacor 7 ICD navrženy tak, aby optimalizovat terapii kdykoli a kdekoli. Při použití s technologií domácího sledování lze fibrilaci síní detekovat dříve a lze snížit jak nevhodné šoky, tak hospitalizaci, jak to bylo klinicky prokázáno.

Životnost jednotlivých ICD Rivacor 7:

Rivacor 7 VR-T – vykonáva funkci až 15 let

Rivacor 7 VR-T DX – vykonáva funkci až 13 let

Rivacor 7 DR-T – vykonáva funkci až 12 let

Rivacor 7 HF-T – vykonáva funkci až 9 let

Rivacor 7 HT-T QP – vykonáva funkci až 9 let

U pacientů s arytmiemi může být terapie ICD nevyhnutelnou léčbou, kde je nezbytné minimalizovat riziko a dlouhodobě zlepšovat kvalitu života. To je důvod, proč jsou zcela nové, menší a jednodušší systémy Rivacor 7 ICD navrženy tak, aby optimalizovat terapii kdykoli a kdekoli. Při použití s technologií domácího sledování lze fibrilaci síní detekovat dříve a lze snížit jak nevhodné šoky, tak hospitalizaci, jak to bylo klinicky prokázáno.

Životnost jednotlivých ICD Rivacor 7:

Rivacor 7 VR-T – vykonáva funkci až 15 let

Rivacor 7 VR-T DX – vykonáva funkci až 13 let

Rivacor 7 DR-T – vykonáva funkci až 12 let

Rivacor 7 HF-T – vykonáva funkci až 9 let

Rivacor 7 HT-T QP – vykonáva funkci až 9 let

Ultra tenké ICD

Životnost 15 let

Zjednodušení přístupu k MRI

O 90% méně nevhodných šoků

Funkce Home Monitoring

Technologie DX

Ultra tenké ICD

Životnost 15 let

Zjednodušení přístupu k MRI

O 90% méně nevhodných šoků

Funkce Home Monitoring

Technologie DX