HomeMonitoring

HomeMonitoring

Vzdálená správa pacientů pomocí Home Monitoring nabízí příležitost poskytovat inteligentní péči založenou na událostech. Tato péče je navržena tak, aby zlepšila klinické výsledky bez dalších nepříjemností pacienta. BIOTRONIK Home Monitoring® umožňuje, aby byla u každého pacienta zajištěna následná kontrola, takže je lze vidět podle potřeby, nikoli podle předem stanoveného plánu. To pomáhá zajistit, aby byli pacienti mezi návštěvami sledováni a poskytovatelé zdravotní péče byli informováni o klinicky relevantních událostech pacientů mezi ambulatními kontrolami.

Studie ukazují, že Home Monitoring:

  • Poskytuje včasnou detekci umožňující včasné zásahy – zlepšuje výsledky a snižuje pracovní zátěž
  • Zlepšuje klinický stav pacienta a snižuje úmrtnost
  • Může bezpečně a efektivně redukovat a nahrazovat osobní sledování, snižuje pracovní zátěž zaměstnanců
  • Pomáhá zajistit optimální spokojenost pacienta

Vzdálená správa pacientů pomocí Home Monitoring nabízí příležitost poskytovat inteligentní péči založenou na událostech. Tato péče je navržena tak, aby zlepšila klinické výsledky bez dalších nepříjemností pacienta. BIOTRONIK Home Monitoring® umožňuje, aby byla u každého pacienta zajištěna následná kontrola, takže je lze vidět podle potřeby, nikoli podle předem stanoveného plánu. To pomáhá zajistit, aby byli pacienti mezi návštěvami sledováni a poskytovatelé zdravotní péče byli informováni o klinicky relevantních událostech pacientů mezi ambulatními kontrolami.

Studie ukazují, že Home Monitoring:

  • Poskytuje včasnou detekci umožňující včasné zásahy – zlepšuje výsledky a snižuje pracovní zátěž
  • Zlepšuje klinický stav pacienta a snižuje úmrtnost
  • Může bezpečně a efektivně redukovat a nahrazovat osobní sledování, snižuje pracovní zátěž zaměstnanců
  • Pomáhá zajistit optimální spokojenost pacienta

Jak funguje HomeMonitoring ? 

Jak funguje HomeMonitoring ?